hansvanderlijke.nl

Tijdens de Februaristorm aan zee zijn, is een kadootje. 

Rijkdom is dat er iemand is

Die zich iets van je aantrekt  en

Dat je niet hoeft te beseffen dat dat zo is.

#####

Lezen is schrijven

Elk gelezen woord

Kan herschreven worden

Tot een begin

Het midden of

Het  einde van een boek

Van  een verhaal

Een gedicht

Een regel

Een geschreven woord

Schrijven is lezen