hansvanderlijke.nl

Een wandeling op Gotland – een roos – een foto 

Nait zo biezunder – of hail gewoon – september 2017

Op zich is deze foto niet bijzonder
De roos is een gewone roos
Toch houdt de roos mij bezig
Hij stond langs de bergrand
Van een bergrand op Gotland
Zweeds eiland in de Oostzee
Knooppunt van het Hanze verbond
Welvarend door de handel
Van over de wereld uitwaaierende kooplui
Ondernemend

Zo voel ik me ook – ondernemend
Door te reizen – door hier te zijn
Door de roos te zien – en mee te nemen
Naar mijn eigen omgeving
De roos is zo een beetje van mij
Maar blijft behouden voor een ander
Die er misschien ook weer een foto van maakt
Een niet zo bijzondere foto
Van die gewone roos
Die je toch bezig kan houden