hansvanderlijke.nl

Als ik deze ‘tekens’ in het zand zie, wordt mij een verhaal verteld. Het is verhaal van een kleindochter die bij ons is komen wonen. Het verhaal van een vader die er niet meer is. Het verhaal van een moeder die niet kan zorgen. Het verhaal van mijzelf, een geschiedenis die zich herhaalt. 

Als ik deze ‘tekens’ in het zand zie, wordt mij een verhaal verteld.

Het is verhaal van een kleindochter die bij ons is komen wonen.
Het verhaal van een vader die er niet meer is.
Het verhaal van een moeder die niet kan zorgen.
Het verhaal van mijzelf, een geschiedenis die zich herhaalt.

Hier ben ik – zie je mij
Geloof in mij – praat met mij
Ik loop voor je – achter je – naast je

Ik verander – maar blijf ook ik
Ik groei – maar blijf nog klein
Ik hoor je – maar begrijp je niet (altijd)

Wees verstandig – heb geduld
Neem het moment – zoals het komt
Toekomst is wat je toe komt

Het water – het leven
Beweging – vloed
Stilstand – eb

Ik leg het vast – opdat ik niet vergeet
Dat ik hier liep – en mijn gedachten
Mee naar huis nam

Hier ben ik – zie je mij
Geloof in mij – praat met mi
Ik loop voor je – achter je – naast je