hansvanderlijke.nl

Soms laat een gedachte je niet los. Een cirkel is niet bijzonder maar als je er over gaat nadenken of jij iemand bent die er middenin staat of juist niet, wordt het al wat complexer. Als je dan ook nog gaat overpeinzen wat het betekent om er midden in te staan of juist niet, kan het je dagenlang bezig houden. Dan is er een beeld en een mix van Nederlands-Gronings. 

Aan kaant of der midden maank

Buiten de kring overzie je goed
wat zich binnen de kring afspeelt
impulsen, gedachten en gevoelens
van anderen hebben je
naar de buitenkant gedreven
dus sta je eigenlijk middenin de kring.
Midden in de kring overzie je niet
wat zich binnen de kring afspeelt
het is veel en druk
dus sta je er eigenlijk buiten.

Samengevat:
Aan kaant is der middenmaank
Der middenmaank is aan kaant