hansvanderlijke.nl

Het leven gaat snel, ik vraag me soms af of ik het juiste doe, zeg, of ik niet meer van dit of dat moet doen, bewuster, vollediger, aandachtiger. Nu alvast voor later. Zodat ik later terug kan denken aan nu. 

Als jij er niet meer bent

Als ik me dan afvraag of ik je voldoende heb gekust
Bij deze nog een heleboel vooruitkusjes
Hebben we dan genoeg wijntjes gedronken
Ik schenk ons er nog een in
Zijn we dan voldoende weekendjes weg geweest
Ik heb er nog weer een geboekt
Hebben we voldoende buiten de deur gegeten
Ik reserveer nog even snel

Hebben we elkaar dan voldoende omarmd
Kom hier in mijn armen
Heb ik je dan genoeg verteld
Ik praat nog steeds honderduit
Heb ik je dan voldoende begrepen
Ik neem geen genoegen met vage antwoorden

Heb ik dan genoeg van je gehouden
Ik denk het niet
Ik wil graag in het voren van je houden
In het voren met je leven
In het voren met je eten en drinken

Je kussen en omarmen
Je alles vertellen wat ik nu nog niet weet
Van je houden tot in de eeuwe-eeuwigheid