hansvanderlijke.nl

Een plek als een archiefkast waarin dingen niet verdwijnen, onderop komen te liggen of vergeten worden.

Een plek als een archiefkast, waarin dingen met een muisklik tevoorschijn gehaald worden.

Om opnieuw bekeken te worden, gelezen te worden, beleefd te worden.

Herinneringenkast, dromenkast, impressiekast, fotolijst.

Dat is wat ik van mijn website wil maken.

Een kast om te delen met wie daar voor open staat.

Waaruit geleend mag worden maar waarvan de dingen niet van eigenaar wisselen.

Alles blijft eigendom van de oorspronkelijke maker, bezitter, creator, van mij.