hansvanderlijke.nl

Ik bin mor zelden briek of brak En doe nooit zaik – of zenuwswak Ons auto is n groot gemak Niks mis mit de versnellingsbak Wie hemmen gain gehakketak 

Ik bin mor zelden briek of brak
En doe nooit zaik – of zenuwswak
Ons auto is n groot gemak
Niks mis mit de versnellingsbak
Wie hemmen gain gehakketak

En gain verlet om proemtebak
Of om een nije doedelzak
Ik huif gain rooie noagellak

Staaist veuraan in mien koartenbak
Doe bist bie mie
En ik bie die
Veur aaltied onderdak