hansvanderlijke.nl

Het is herfst en dat brengt beeld en gedachten bij elkaar. Soms zo vanzelfsprekend – soms verrassend droevig en blij. 

Van alle blaadjes aan de boom
Juist dat ene blad
Waar mijn blik op valt
Ogenschijnlijk niet bijzonder
Maar van dichtbij
Is het een mooi blad
Een uniek blad
De moeite waard om gezien te worden

Van alle geboren jongetjes
Juist dat ene jongetje
Waar ik weet van heb
Ogenschijnlijk niet bijzonder
Maar van dichtbij
Is het een mooi jongetje
Een uniek jongetje
De moeite waard om gezien te worden

Van alle overleden zonen
Juist die ene zoon
Waar ik weet van heb
Ogenschijnlijk niet bijzonder
Maar van dichtbij
Was het een mooie zoon
Een unieke zoon
De moeite waard om gezien te worden

Van al die volwassen mannen
Juist die ene man
Waar ik weet van heb
Ogenschijnlijk niet bijzonder
Maar van dichtbij
Is het een mooie man
Een unieke man
De moeite waard om gezien te worden