hansvanderlijke.nl

Een tekening ontstaat zoals het leven ergens is begonnen. 

Stip voor stip
Een tekening tot leven brengen
Stap voor stap
Een wandeling beleven
Woord voor woord
Een tekst produceren
Ervaring op ervaring
Een leven leven
Van seconde tot seconde
Van minuut tot minuut
Van uur tot uur
Van dag tot dag
Van week tot week
Van maand tot maand
Van jaar tot jaar
Tot …