hansvanderlijke.nl

De tekening in wording Рvertaalt woord naar beeld Рover een tijdje is het af Рmaar voor het zover is Рmoet er nog veel gebeuren Рgelukkig maar 

Soms is het leven
HET GROTE VERHAAL
Waarvan ik elke dag
Een paar regels schrijf
Het verhaal dat ik wil kennen
Terwijl het nog geschreven moet worden
Alleen geschreven kan worden
Door elke dag iets toe te voegen
En daar vrede mee hebben
Pas aan het eind
Kan het hele verhaal gelezen worden
De kunst is om er
Een goed verhaal van te maken
Een verhaal met verbinding
Een verhaal met ruimte
Voor toevoegingen
Dat is zo ongeveer
Hoe ik het leven
HET GROTE VERHAAL
mijn leven ervaar

De tekening in wording
Vertaald woord naar beeld
Over een tijdje is het af
Maar voor het zover is
Moet er nog veel gebeuren
Gelukkig maar