hansvanderlijke.nl

Elk jaar in december denken we na over een centraal thema voor het komende jaar. Daar zijn we wel even mee bezig. We blikken terug en vooruit en weer terug. Uiteindelijk komen we tot iets wat belangrijk is om bij stil te staan. Waar-Waarde-Waardevol 

Wat houdt ons bezig.
Wat is belangrijk.
Wat heeft aandacht nodig.
Waar staan we nu.
Waar gaan we naar toe.

Wat kunnen we zelf.
Wat bepaalt het lot.

Wat is de waarde van je leven.
In je leven.
Wat is je leven waard.
Wat zijn je ervaringen waard.
Hoe waardevol zijn de dingen die je doet.
Hoe waardevol ervaar je dat wat je kunt.

Waar-Waarde-Waardevol
Wat is het je waard.
Wat is de waarde voor jou.
Hoe waardevol is het voor je.

Centrale vragen voor het komende jaar om af en toe eens te overpeinzen.
Vooral bij twijfel over of je het goede doet.
Of het leven dat je leeft het leven is wat je wilt leven.

Ik wens niemand een gelukkig nieuwjaar.
Geluk is betrekkelijk.
Ik wens niemand een gezond jaar.
Gezondheid heb je niet altijd zelf in de hand.
Ik wens wel iedereen het beste.
Wat dat beste is – mag ieder zelf invullen.

Waar-Waarde-Waardevol
Wat is het je waard.
Wat is de waarde voor jou.
Hoe waardevol is het voor je.