hansvanderlijke.nl

Op een mooie warme eerste lentedag wandelen op de punt van Reide. Een punt waar lammetjes, bunkers en ik elkaar ontmoeten. 

Een voorjaarsdag in de zon
Lammetjes op de dijk
Lieflijk en springerig
Zo speels en jong
Zo onschuldig
Ik geduldig
Wachten
Wachten op een plaatje
Een vredig plaatje
In een niet vredige wereld
Oorlog, dreiging
Vluchtelingen
Honger, ziekte, dood
Kinderen
Lieflijk en springerig
Zo speels en jong
Zo onschuldig
Ik wachten
Wachten waarop
In een niet vredige wereld
Op een voorjaarsdag in de zon