hansvanderlijke.nl

Een aap in mooie kleren –  maartse droom

Ik ben een aap in mooie kleren
Mijn kleren zijn veelkleurig
Ik heb het druk met regisseren

Het toneelspel is uit het leven gegrepen
Met spelers die niet weten dat ze spelen
Een rol hebben in mijn stuk
Mijn stuk is hun bescherming
Tegen een onbekend wie of wat
Een wie of wat niet goed gezind
Als ieder nu doet wat ik zeg
Mijn aanwijzingen volgt
Dan komt het goed
Ik ren en spring heen en weer
In mijn kleurig gewaad
Het gaat goed maar het is vermoeiend

Ik ben een aap in mooie kleren
Mijn kleren zijn veelkleurig
Ik heb het druk met regisseren