hansvanderlijke.nl

​De functie van een hekje is: Aan dat wat er binnen het hek is
bescherming te bieden aan dat wat er buiten het hek is.
Of: Voorkomen dat wat zich binnen het hek bevindt buiten het hek terecht komt en andersom.
Dus bieden hekjes veiligheid en zekerheid.
Sluiten ze in en sluiten ze buiten.
Staan ze voor een gebod en een verbod.
Zo vredig als de hekjes er uit zien, er kan een heel verhaal achter zitten.
Het aantal twee van iets, is voor mij altijd een reden om een foto te maken.
Mijn DUO verzameling heet dat in mijn fotobestanden.
Mijn droom ging ook over een duo.
Twee jonge mensen die het maar niet lukt om hun liefde aan elkaar kenbaar te maken.
Als toeschouwer en toehoorder (op leeftijd), weet ik natuurlijk al lang hoe je dat moet doen.
Maar ik weet ook dat mensen het zelf moeten doen.
Dat ook aanstaande geliefden niets hebben aan goede raad.
Mondje dicht dus.
In mijn droom los ik dat heel vernuftig op.
Ik laat de twee samen werken aan klusjes.
Geen moeilijke klussen want dat geeft misschien complicaties.
Nee makkelijke klusjes, zoals samen de was doen, de afwas doen en in de tuin werken.
Duidelijk.
Voor mijn ogen zie ik de voorzichtige toenadering groeien.
De aarzelende lachjes.
Het naar elkaar kijken en wegkijken als de ander kijkt.
Zo heerlijk romantisch.
Hoewel romantiek ook erg pijnlijk kan zijn als je er midden in zit.
Maar met deze twee komt het goed.
Einde droom maar niet het einde van de romantiek.

(Hans)

ik wil een eigen hekje
en ook een eigen plekje.
Ik wil een beetje veiligheid
weg van de dagelijkse strijd.
Ik wil een eigen stekje!