hansvanderlijke.nl

Het is altijd fijn om gewaarschuwd te worden.
Want een gewaarschuwd mens telt voor twee.En als wij samen op dezelfde plek zijn, zijn we ineens met z’n vieren dus.
Gezellige boel wordt het dan.
Maar toch sla ik het paadje waar het bord staat maar even over.
Ook al waait het niet, ook met stil weer kunnen takken vallen.
Anders zouden ze het bord wel weghalen toch?
En weer neerzetten als het waait, hoop ik.
Een aantal jaren geleden (heel lang geleden alweer) waren we werkloos en deden er de meest bizarre voorstellen de ronde over wat ‘ze’ werklozen allemaal zouden kunnen laten doen.
Dat varieerde van straatjes vegen, straatvuil opruimen, sneeuwruimen (toen lag er nog sneeuwde het nog in de winter), fietspaden aanleggen, parken onderhouden enzovoort.
Eigenlijk al het werk dat verdwenen was door bezuinigingen waardoor mensen geen werk meer hadden en wat ‘ze’ nu wel konden doen omdat ‘ze’ toch niets te doen hadden en wel geld kregen.
Dus ik heb wel begrip voor waarschuwingsbordjes die blijven staan en paden die niet worden onderhouden (door mensen zonder werk).
Het zou mooi zijn als dit soort werk weer werk wordt en ook als werk wordt betaald.
Voorlopig sla ik het paadje over want ik hou niet van vallende takken.
Met wandelende takken heb ik minder moeite.
Alleen wel weer meer moeite om ze te ontdekken in een terrarium.
Want dan kan elke tak een wandelende tak zijn.
Je ziet het pas wanneer er eentje aan de wandel gaat.
Vaak ben ik eerder weer aan de wandel en vervolg ik mijn weg zonder te vallen.
Dus voor mij hoeft niet gewaarschuwd te worden.

(Hans)

Ik ben gewaarschuwd- dat is fijn ik tel voor twee.
Ik draag van heel veel zelfs vier beetjes met me mee.
Ik heb twee mooie mooie knetterende zwoele mondjes.
En vier kadetjes van twee super strakke kontjes.
Ik ben geboren met vier flapperende oren.
En nog twee piemeltjes- gelukkig wel van voren.
Ik heb vier zuurkoolstampers- forse mannenbenen.
En twintig zeer luidruchtig jubelende tenen.
Ik heb vier armen om flink om me heen te grijpen.
En twintig vingers om je even lief te knijpen.
Wanneer ik spreek dan spreek ik altijd met twee monden.
En mijn vier ogen hebben ooit mijn lief gevonden.