hansvanderlijke.nl

Er is altijd een voor en een na.
Zo heb je Koningsdag (blijft wennen) en
heb je Voorkonings dag en dus ook Nakoningsdag.
Op Voorkoningsdag liepen we even een flink rondje
want soms komt het er niet van en als het er dan
wel van komt doen we even extra.
Dat het er niet van komt, heeft natuurlijk een reden.
Mooi weer, fietsen en in de tuin wat doen.
Is ook allemaal beweging en je kunt nou eenmaal
niet alles op een dag.
Wel veel trouwens…
Maar goed we waren de straat net uit en zagen twee
‘lutje wichtjes’ achter een tafeltje zitten, met een kleedjes er naast.
Ze hadden van alles te koop:
koffie, limonade, oranjezoenen, boekjes, speelgoed en knuffels.
En ook al hebben we niets nodig, als twee wichtjes je
verwachtingsvol aankijken, is er altijd wel iets bruikbaars bij.
Contant geld bij elkaar gezocht uit onze tasjes en portemonnees,
score: 3 euro en 20 cent.
Dus…
Twee oranjezoenen voor ons en twee boekjes (voor Twan), als
hij weer bij ons komt.
De boekjes aangeprezen door de wichtjes want ook al is
Twan nog maar 1 (op 1 mei), deze boekjes zijn altijd leuk.
En als hij wat ouder is, kan hij de puzzeltjes ook maken.
Dus…
Oranjezoenen ter plekke opgegeten en de boekjes even
naar huis gebracht.
En dat alles op Voorkoningsdag.

(Hans)
Tegen lieflijk mooie liefjes…
ontroerende hartendiefjes…
zeg je toch niet zomaar nee.
Duik ik één twee huppakee
vlot in mijn portemonnee.