hansvanderlijke.nl

Ik mag graag even terugkijken.
Even achterom.
We hadden een winkeltje schuin tegenover ons op de
Departementsstraat waar je na sluitingstijd toch even terecht kon voor vergeten dingen.
Misschien dat achterom (kijken) daarom zo lekker positief klinkt.
Hetzelfde heb ik als ik over de Drentse hei fiets en een hunebed zie.
Wat zou ik graag een blik in het verleden willen werpen (wat een uitdrukking ook weer).
Ook om mijzelf een plaats te geven in dat verleden.
Zo op de heide in de hunebedden-tijd zie ik voor me dat ik samen met mij lief een mooi onderkomen gehad zou hebben.
Hij zou een goede jager zijn geweest en ik denk dat ik mooie potten gebakken zou hebben.
Waarom ik dat denk?
Omdat we nu ook iets moois van ons leven maken.
In de latere tijd in Drenthe, de tijd van de plaggenhutten,
hadden we het denk ik veel moeilijker gehad.
Dat doet me meer denken aan onze begintijd dat het niet allemaal vanzelf ging.
Huisvesting, werk, inkomen, het was allemaal lastig en moeilijk.
In de plaggenhuttentijd was je veel afhankelijker van de notabelen.
En iets in mij zegt dat ik me niet zo goed had kunnen verhouden tot de notabelen.
Iets in mij zegt ook dat ik geen notabele geweest zou zijn omdat ik teveel medeleven gehad zou hebben met de on-notabelen.
Of het waar is?
Ik zou het niet weten.