hansvanderlijke.nl

De Dodo is een uitgestorven vogel(soort) die leefde op Mauritius en
die door toedoen van de mens (ons soort) is uitgestorven of anders gezegd uitgeroeid.
Ik dacht dus altijd dat de uitdrukking dappere Dodo met die vreemde vogel
te maken had.
Een vreemde vogel om te zien maar het dier had geen natuurlijke vijanden.
Dus.. toen de mens er aan te pas kwam duurde het honderd jaar en de vogel
was er niet meer, uitgeroeid.
Nou stel ik me dat uitroeien ook weer anders voor: meer een stel roeiers
die de finish hebben gehaald en uitgeroeid en vermoeid nog even in hun
bootje blijven zitten genieten van hun welverdiende rust.
Dat is de vriendelijke vorm van uitgeroeid zijn.
De minder vriendelijke vorm is: In grote getale doden.
Goed ik dacht dus dat de Dodo geprobeerd heeft om zich te verdedigen
en dat hij daarom de bijnaam dappere Dodo heeft gekregen.
Maar dat is niet zo, daar was hij te lief en te sloom voor.
Eetbaar was hij ook niet, vandaar ook de naam walgvogel.
Misschien was dat zijn overlevingsstrategie: niet eetbaar zijn.
Helaas lustten de meegebrachte varkens wel Dodo’s en was er van dapperheid geen sprake.
De uitdrukking dappere Dodo komt niet van de Dodo maar van een heilige:
Dodo van Ach ook wel Sint Dodo van Haske en nog een aantal variaties hierop.
In ieder geval iemand die leefde in 1200 en gestorven is op 30 maart 1231.
Wat precies de reden is geweest van zijn heiligverklaring is niet helemaal duidelijk.
Maar hij stond niet bekend als een dappere Dodo.
Wel zijn er veel verhalen rondom hem opgetekend.
Zijn naam is gebruikt voor een tv serie die vanaf 1955 tot 1964 is uitgezonden en deze
serie had als hoofdpersoon dappere Dodo.
Van die heilige weet ik niets en van die serie weet ik ook niets maar er is
heel veel over te vinden.
En er zijn nu ook een hoop dappere Dodo’s in de wereld en
die uitdrukking kent volgens mij bijna iedereen.
En dit allemaal omdat ik de krokusjes bewonder die Corrie, Dudley, Eunice en Franklin
hebben genegeerd en gewoon hun kopjes boven het maaiveld uit steken.

(Hans)
Daar waar de mensheid zich bemoeit
met wat de meerderheid niet boeit
wordt heel bedreven wat gesnoeid.
Om zo te zeggen- wat geknoeid.
En wat de minderheid nou wel of niet verfoeit…
er wordt zo hier en daar gewoon wat uitgeroeid.