hansvanderlijke.nl

k Zaag miezulf trug op Noord en moz der eevm aan wennen
dat ik dat was.
Wat mie aan t denken zet het, is dat ik t Grunnegs wel as spreektoal bezig
mor nait as schrieftoal.
En dat het netuurlek n reden, zoas alles n reden het.
Ik heb wel leren schrievm mot nait ien t Grunnegs.
Zo gaauw wie op schoul kwamen was t Nederlands wat de klok sloug.
Aale bouken, boukjes, schriefoefening, aal Nederlands.
Spreektoal ien klas, Nederlands.
Ien boeten nait, doar was t Grunnegs mor ja as kiend bespreken
je nog gain bouken dij je lezen hemmen en wereld preblemen dij kwamen
pas loater dou ik groot was en t Grunnegs allìnt nog as praktische toal
bruukte.
Dat mien eerst man oet Rödderdaam kwam hielp ook nait mit om mien
laifdesleevm ien t Grunnegs te verwoorden.
Mien twijde man was ien Utrecht geboren en sprak van hoes oet gain Grunnegs.
Wel was hai bekend met de Noordelijke klanken omreden dat hai
n groot dail van zien leevm ien t Noorden woonde.
Mor hai en ik proatten allìnt Nederlands.
Dou wie verhoesden noar Veelerveen begunde ik weer Grunnegs te
proaten tegen elk dij Grunnegs proatte.
En zo is t kommen dat wie ook mit onz baaiden sums over
gingen ien t Grunnegs omreden dat t ook roar was dat ik tegen
de ain Grunnegs proatte en tegen hom ien t zulfde gesprek
overging ien t Nederlands.
Wie konnen ien t begun gain gesprekken voeren dij aargens aans over gingen
as over gekkeghaid en biezundere woorden.
Mien laif begunde dou wel laidjes te schrievm ien t Grunnegs en ook dat
waaren ien t begun gain echt serieuze teksten.
Mor aal dounde leert men en goandeweg proatten wie haalf Grunnegs en haalf
Nederlands en zo ist aaltied bleevm.
Mot ain ding binnen wie vergeten en dat is:
onz kiender Grunnegs leren.
En juust onze jongste kwaam mit t idee aanzetten van woordjes leren op
jonge leeftied deur t Kwait nait memory spel.
Prachteg idee en loat t n begun wezen veur elkenain dij aans vergeet om kiender
t Grunnegs bie te brengen.
Ik begun zulf vanoaf nou of en tou n stukje ien t Grunnegs te schrievm en
bin benijd woar k op oet kom.

(Hans)
Lu- ie magen aalbegeren
en om mie ook spereweren.
Zolde heern- zoere heern.
Botter in joen oren smeren.
Koop joe mor n pot mit peren.
Dou mor lekker potverteren.
Mor dou nooit joen sproak verleren