hansvanderlijke.nl

Op een mooie zonnige dag kan er ook weer even bezoek komen want we kunnen buiten zitten.
Hoewel wat frisjes geeft het bezoek voldoende warme gevoelens.
Met een roerige kleinzoon in de buurt is het lastig gesprekken te voeren maar ook dat is niet erg.
Iedereen zoekt een nuttige bezigheid voor hem en er zijn voldoende mogelijkheden.
Iets te drinken?
Oma heeft thee en water.
Laat maar.
Iets te eten?
Oma heeft geen koekjes want ze wist niet dat je kwam.
Wel een broodje appelstroop.
Ook prima.
De rust duurt even.
Rondje rennen om het huis?
Twijfel.
Oma heeft een sleutel van de schuurdeuren, kun je zelf de deuren open doen en een rondje rennen om het huis en door de schuur.
Dat lijkt wel wat.
De rust duurt even.
Bloemetjes plukken. Eigen initiatief. Voor mama. Goed idee.
De rust duurt even.
De bloemetjes waaien weg maar dat is zo opgelost.
Alle bloemetjes krijgen versterking zodat er niets mee kan gebeuren.
De rust duurt nu heel lang.
Er zijn veel bloemetjes en er is veel versterking nodig.
Er wordt hard gewerkt maar het heeft effect.
Alles blijft keurig op z’n plek.
En er gaat een tevreden kleinzoon met bloemetjes voor mama naar huis.
Misschien moet de NAM even contact opnemen.