hansvanderlijke.nl

Bij het verzamelen van al mijn dagboeknotities, dromen enzomeer,
kan ik het af en toe niet laten om een stukje na te lezen.
Soms valt het me op hoe ik als dertiger de dingen al heel mooi kon verwoorden.
Vaak is het taalgebruik en de manier van schrijven heel herkenbaar.
Alsof ik brieven lees van een goede vriendin.
Wat mij ook opvalt is dat ik erg onzeker was en zoekende.
Zoekend naar de zin van de dag en van het leven.
Soms zijn er perioden die tien jaar overbruggen en waar ik nog steeds
verhaal over wat moet ik, wat zal ik en wat kan ik.
Ondertussen ging het leven gewoon door.
Deed ik mijn dagelijkse dingen en nog een heleboel meer.
Maar het is net alsof er niets was dat echte invulling gaf.
Het bleef bij proberen, zoeken en weer doorgaan.
Gelukkig heb ik mijn tijd niet verknoeid en heb ik veel dingen gedaan.
Langzamerhand begin ik in te zien dat ik iemand ben die
nooit de honderd procent haalt.
Er is altijd wel wat om er een paar procenten vanaf te doen.
Ofwel een glas dat half leeg is.
Dat in tegenspraak dat van mij vaak wordt gezegd dat ik zo positief ben.
Dat ik in oplossingen denk.
Dat ik veel energie heb.
Veel wil en veel zie.
De laatste regel van een dagboek-dag is:
Er is maar een manier om verder te komen met alles wat ik wil
en dat is eraan blijven werken.
Dat vind ik een waarheid als een koe.
Hoewel ik het verband tussen de koe en de waarheid niet helemaal zie.
Ik weet inderdaad wel dat aan iets blijven werken altijd loont.
En soms zie ik al wat rode draden in mijn schrijfsels.
En de dagelijkse blog helpt mij om mijn gedachten enige structuur te geven.
En plezier, en een uitlaadklep.
En wat gebruik ik veel uitdrukkingen waar ik dan ook weer wat van wil gaan vinden.
Ook dat is een waarheid als een koe.

(Hans)
Is de waarheid als een koe?
Wordt de waarheid dan gemolken?
En waar moet dat dan naar toe?
Is de waarheid zwart met wit?
Wil er iemand dan vertolken
hoe het met de waarheid zit?
Hoe het zit met koeienplaggen!?
Zit de waarheid in de melk?
Als dat waar is mag ik lachen!
Waarheid is dan dus voor elk!