hansvanderlijke.nl

Geen idee

Soms is het druk met leuke dingen, goede dingen, belangrijke dingen, minder leuke dingen, minder goede dingen en minder belangrijke dingen. Druk is druk en dan maakt het niet uit waar het om gaat. Druk is druk, druk geeft druk, druk maakt druk, drukker, drukst.
Geeft niet waarmee, waardoor, waarom. Er hoeft geen reden te zijn, het is soms zo. Voor ideeën heb je rust nodig, afstand, ontspanning. Soms is dat niet zo en dan heb ik geen idee. Dus zoek ik naar een foto die weergeeft wat ik voel.
Kijkend naar de lucht is er altijd iets te zien hoe druk ik het ook heb.