hansvanderlijke.nl

Een biografie schrijven over jezelf is een hele onderneming.
Beetje bij beetje kom ik daar achter.
Ook hoe alles wat ik geschreven heb een plek opeist
in ‘het verhaal’.
En hoe groot het verschil kan zijn tussen wat ik deed
en wat ik schreef.
Sommige schrijfsels zijn heftige relazen van wie, wat,
waar en waarom.
Het kan er dan heftig aan toe gaan op papier, terwijl
als ik in diezelfde periode mijn agenda’s er op nasla,
die vol staan met vrolijke gebeurtenissen, leuke contacten en
zinvolle bezigheden.
Ik las een artikel over de biografie van Hella Haasse en
wat mij trof was dat zij naar buiten toe een vrolijke, zelfverzekerde
en succesvolle indruk maakte.
En dat in haar dagboeken een heel ander beeld naar voren kwam.
Somberder, moeilijker, onzeker en twijfelend.
Dat is voor mij heel herkenbaar en zie: ook hierin ben
ik niet de enige.
Als ik alleen op mijn dagboeknotities af ga geeft dat een wat somber
beeld, veel twijfels en onzekerheden en conflicten.
Terwijl ik zoveel leuke, positieve en zinvolle dingen deed.
In die biografie wordt dan gesteld dat Hella een heel andere
persoon was dan ze deed voorkomen.
Dat raakt mij want ik denk juist dat alle aspecten je maken tot
wie je bent.
En dagboeken zijn heel privé, daar breng ik mijn gevoelens en gedachten
onder woorden zonder te denken aan wat iemand er van zal vinden.
En bovendien is voor mij een dagboek om in gesprek te
zijn met mijzelf, wat ik ergens van vindt , hoe ik dingen beleef
en welke gevoelens ze oproepen.
Ik bedenk nu wel dat als ik er niet meer ben dat deze notities
door anderen gelezen kunnen worden en dat er dan ook
een heel ander beeld kan ontstaan van mij dan hoe ik
in het dagelijks leven functioneer.
Maar het is te vergelijken met dat je ook niet alles wat je denkt
uitspreekt en ook niet alles wat je wil doen (als je boos bent bijv.)
ook doet.
Ik denk dat ik een handleiding ga schrijven: ‘Omgaan met
de dagboeken en notities van Tinie Hoek.’

(Hans)
Je bent meer dan wat je uitstraalt.
Je bent ook wat je verzwijgt.
Je bent soms wat je verhaalt
en je bent soms waar je toe neigt.

Als je weinig van jezelf ziet
of jezelf niet echt erkent.
ben je eigenlijk jezelf niet.
Ben je niet zoals je bent.