hansvanderlijke.nl

Volgzaam als we zijn, houden we ons nog steeds keurig aan de voorgeschreven regels.
Tenminste als het om Corona gaat.
Als het om andere regels gaat, willen we nogal eens een andere mening hebben.
Dan volgen we onze eigen richtlijnen en bedenken we er een regel bij.
Daar zijn en waren vooral de instanties niet altijd blij mee.
Maar zoals bij ouder en wijzer worden hoort, denk ik,
komt het steeds minder vaak voor dat we ons niet aan de regels houden.
Alleen bij afgesloten wegen en paden, willen we nogal eens controleren of het echt klopt.
Het gebeurt (te) vaak dat dat niet zo is en dat je de weg gewoon kunt volgen.
Dat stimuleert ons om een volgende keer weer te kijken of…
Heel soms komen we een beetje in de problemen als een weg echt zomaar ophoudt en er geen ruimte is om te keren.
Gelukkig is er een achteruit (en ook een achterruit).
Lopend en met de fiets is het natuurlijk helemaal geen probleem.
Maar terug naar de Corona.
We houden ons aan de regels.
Bij elke keer handen wassen denk ik (helaas) aan Rutte die zegt: was je handen stuk.
Mijn handen zijn niet stukgewassen dankzij de handcrème.
Maar de geur van desinfectiemiddel zit wel vast in mijn reukorgaan.
Waarbij ik maar weer denk dat het goed is dat mijn reukorgaan functioneert.
Ik voel me daardoor behoorlijk gedesinfecteerd.
Ook heel schoon.
Zelfs van binnen denk ik, want er blijft vast iets van
het desinfectiemiddel aan mijn handen zitten en wat ik met het eten mee naar binnen krijg.
Ik denk dat mijn handen en mijn darmen nog nooit zo schoon geweest zijn.
Ondertussen worden de ramen ook weer eens goed schoongewassen.