hansvanderlijke.nl

Dit woord kwam zo maar in een van onze gesprekken voorbij.
Het klink heel ouderwets en volgens mij wordt het ook niet veel gebruikt.
De betekenis is: iemand met slechte bedoelingen.
En er zijn heel veel synoniemen te vinden die op hun eigen manier nog een keer duidelijk maken wat een snoodaard nou precies is.
Aterling, Bandiet, Boef, Boos, Boosdoener, Booswicht, Deugniet, Ellendeling, Gedrocht, Gemenerik, Kwaaddoener, Onmens, Ontaard mens, Onverlaat, Schavuit, Schurk, Slecht mens, Slechtaard, Smeerlap, Valsaard.
En een snoodaard heeft vaak snode plannen.
Listig, Achterbaks, Arglistig, Bedrieglijk, Behendig, Doortrapt, Gemeen, Geniepig, Geraffineerd, Geslepen, Geslepen, Gewiekst, Gluiperig, Handig, Handig en geslepen, Leep, Link.
Deze opsomming van woorden en begrippen is op zich niet zo zinvol maar ze geven wel
aan dat er heel veel woorden voor nodig zijn om precies aan te geven wanneer je
iemand een snoodaard noemt en wat dan de snode plannen zijn.
Ze geven ook aan waar mijn onrust vandaan komt en hoe onzeker de afloop is.
En hoeveel mensen er nu al slachtoffer zijn.
En als altijd de vraag: wat zou ik doen, wat zou jij doen.
We filosoferen er een beetje op los maar komen niet echt tot
harde conclusies en standpunten.
Wij weten het niet.
Er spelen zoveel factoren mee om een besluit te kunnen nemen.
En we zijn op dit moment blij dat wij dat niet hoeven te doen.
Wij kunnen ons medeleven permitteren en kijken af en toe
naar de beelden en lezen in de krant wat er over te lezen valt.
Daar houdt het dan eerst even op.
Rustig worden we er niet van maar onze onrust valt in het niet
bij de gedachte aan zij die wel moeten beslissen:
Wat nu.
Hoe verder.
Wat doe ik.
Wat doe jij.
Wat doen wij.

(Ik heb er geen passende foto bij, alleen nog eentje van de rust en stilte van het wad bij Ditzum).

(Hans)
Wens.
L
aat de wereld niet in onmacht
doen verzinken.
Sta voor waarheid op de wacht
tot in schaduw van de nacht.
Laat ons niet door gindse snoodaards
doen verdrinken.