hansvanderlijke.nl

Ik weet niet meer op welke dag het begon.
Het begon er mee dat ik ergens een gele geverfde driehoek op de weg zag.
Ik dacht aan een graffiti-grapje.
Hoewel het me zonde van de verf leek.
En ook een beetje nietszeggend.
Want wat zegt een gele driehoek nou?
Het denken over die driehoek duurde maar kort.
En zoals het met gedachten gaat, ze komen en gaan.
Tot ik weer ergens zo’n geel driehoekje zag.
Op een hele andere plek dan de vorige.
En vanaf een bepaald moment – startdatum onbekend,
zag ik ze op heel veel plekken.
Reden om toch een te onderzoeken wat het betekent.
Via de geweldige zoeksite, meteen raak.
Het is een aanduiding waar een brandkraan te vinden is.
Maar toen…
Vanaf het moment van de gele driehoekjes, zag ik ook af en toe twee witte ruitjes
op de weg.
Eerst maar op één plek maar zoals het met alles gaat,
als iets je bezig houdt, zie je het steeds meer.
Omdat ik goed zoeken kan (vraag maar aan mijn lief), ga ik ook op zoek
naar de betekenis van die twee ruitjes.
Tot nu toe niet gevonden.
Als ik zoek op witte vlakken op de weg, krijg ik alleen van alles te zien
en te lezen over witte vlekken op de tanden.
Dat is niet wat ik bedoel.
Wat ik wel tegenkwam was de betekenis van een witte stip met een zwarte rand.
Dat zijn meetpunten.
Ok, weer wat wijzer.
Maar twee witte ruiten, wiebertjes, vlakjes aan elkaar,
leveren geen resultaten op.
Blijft er dus toch nog een mysterietje over.
Startdatum onbekend.

(Hans)
Van wiebertjes wil ik niks weten.
Dus laat me die snel weer vergeten.
Een witte stip met zwarte rand
vind ik bijzonder irritant !
En vlakjes zomaar aan elkaar?!
Ik wil toch echt niet weten waar!!
En ook nog witte ruitjes !?
Doe mij maar snert met kluitjes.