hansvanderlijke.nl

Wat levert het op?
Het is zomaar een vraag die gesteld wordt als je iets hebt
gemaakt of wil maken.
Iets schrijft of wil schrijven.
Het gaat om het Iets.
Dat Iets is voor mij iets toevoegen aan dat wat er al is.
Want er is natuurlijk al genoeg van alles.
Misschien is er wel teveel van alles.
Maar soms is dat dus niet genoeg.
Dan moet er nog iets bij.
En dat Erbij is als een koekje bij de thee.
Elke dag een nieuw koekje want dat oude koekje heb je immers op.
En geen koekje is hetzelfde als het koekje dat je al hebt gehad.
Want de dag is anders, de stemming is anders, het weer is anders,
de gesprekken die je bij de thee hebt zijn anders.
Dus net als dat nieuwe koekje is het ook het nieuwe verhaal,
het nieuwe gedicht, het Iets dat toegevoegd moet worden.
Wat het oplevert?
Nou financieel niets.
Maar dan…
Het zijn de gedachten die het papier raken.
De woorden die via het toetsenbord in beeld verschijnen.
De zinnen die gevormd zijn en uitnodigen tot lezen,
herlezen, wikken en wegen.
Moet het zus of moet het zo.
Staat er wat ik bedoel of nog niet helemaal.
Is dit wat het is, was, geweest is of nog wordt.
Het is nooit af. Nooit klaar.
Is het ene gezegd of geschreven, dient het volgende zich al weer aan.
Soms raakt het elkaar en soms ook helemaal niet.
Soms wist je het al voor het er stond en soms is het nieuw, nieuwer, nieuwst.
En al levert het financieel niets op het gemoed vaart er wel bij.
Dus zoals elke dag een koekje een aanvulling is bij de thee,
is het elke dag Iets toevoegen aan dat wat er is een aanvulling
op het leven.

(Hans)
Totdat de tijd me haalt.
………
Van al wat straat geschreven
is heel wat achterhaald.
Veel van wat is gebleven
is daarna toch verschraald.
Laat mij mijn eigen streven
totdat de tijd mij haalt.
Mijn nemen en mijn geven
wordt door mijzelf bepaald.
Laat me het lieve leven
zolang mijn molen maalt.
Dan wens ik U nog even
dat u de honderd haalt.