hansvanderlijke.nl

Twee jongetjes zitten aan een tafel in de familietent.
Ze zijn, zoals dat heet, zoet bezig.
Je hoort ze niet en ze zijn eensgezind over wat ze aan het doen zijn.
Tekenen, potlood, papier.
Misschien horen ze ons wel praten over dit en dat.
Over familiezaken die soms vreemd zijn en soms heel gewoon.
Soms is de logica ver te zoeken en andere keren is het volkomen
logisch waar we het over hebben en hoe het kan gaan in et leven.
Alles komt voorbij en ik denk dat het meeste wat we zeggen
voor jongetjes van 8 en 10 niet zo interessant zijn.
Of in ieder geval niet herkenbaar.
Want de meeste zaken waar we het over hebben, zijn
voor hen niet aan de orde.
Alleen als het over eten, drinken en lekkers gaat, zijn ze er weer even helemaal bij.
Later op de avond krijgen we het resultaat te zien.
En in het halfdonker, onder de gekleurde lampjes krijgen we uitleg.
Het gaat allemaal om een robot.
Met een tomaatvoet en een hamburgervoet.
Verder zijn er figuren te zien uit Minecraft,
Star Wars, Marvell.
Er is een elektrische trein en een elektrische slak.
Een tunnel en nog een aantal figuren waarvan niet helemaal
duidelijk is waar ze vandaan komen.
En er is een boze god.
Waarom hij boos is?
Omdat hij denkt dat de god-vrouw weg is.
Het is ook niet helemaal duidelijk of de god-vrouw weer terug komt.
Eén van de jongens mag de tekening houden.
Hij wil tekenaar worden en als hij later beroemd is
Kan hij ook met deze tekening veel geld verdienen.
Wat hij met het geld gaat doen?
Leuke dingen kopen.
Mag ik jouw verhaal op facebook zetten.
Dat mag maar niet dat de hele wereld het kan zien.
Want daar vindt hij zichzelf nog niet beroemd genoeg voor.
We ronden het gesprek af met het idee dat hij eerst
vijf kopietjes gaat maken van deze tekening.
En dat hij van hout een winkeltje gaat maken zodat hij
de tekeningen kan verkopen.
En dat was het!

(Hans)
Niet voor niets geboren.
Heerlijk- die dappere knapen.
Ze hebben het gewoon voor het rapen.
De fantasie die flappert uit hun oren.
De hele wereld heeft hen uitverkoren.
Je moet als ouder zoiets niet verstoren
maar meegaan in dat zalig zonnegloren.
Ze zijn toch zomaar niet voor niets geboren!?