hansvanderlijke.nl

Het duurt nog een paar dagen maar dan is het een feit dat
ik er weer een jaar bij heb.
Het kon me niet snel genoeg gaan vroeger.
Ieder jaar er eentje bij was dichterbij volwassen zijn.
Dichterbij zelf doen, zelf beslissen.
En hoe dichter dat bij kwam hoe mooier mijn voorstelling werd.
Alles zou anders worden , beter dan ooit en ik zou eindelijk
de hoofdrol spelen in mijn zelf bedacht verhaal.
Ik trouwde dan ook al jong want dat was een manier om
vorm te geven aan die zelfstandigheid.
In dat mooie huis, met al die mooie spullen.
Natuurlijk ging het allemaal een beetje anders.
Dat kan ook niet anders bij zulke hoge verwachtingen.
Ik stelde die verwachtingen niet helemaal bij maar bleef
streven naar perfectie en volmaaktheid.
Beetje jammer achteraf.
Het had me een hoop tranen en frustratie gescheeld als ik gezien
had wat ik later zag.
Het leven is niet volmaakt en ook niet perfect.
Ik ook niet.
En sinds ik dat weet, leeft het een stuk gemakkelijker.
Fijner, volmaakter en perfecter.
De droom van deze nacht liet me dat nog eens zien.
De ruimte die ik had was groot.
Verschillende kamers voor verschillende doelen.
En ik was af en toe bezig om alles een beetje te herinrichten.
Omdat de behoefte veranderde.
Er gingen kinderen de deur uit.
Er kwamen kinderen de deur in.
Mijn bezigheden wijzigden en ik richtte de ruimte er weer naar in.
Leuk om te doen en over het resultaat was ik zeer tevreden.
Een beetje zoals ik nu in het leven sta.
Af en toe herschikken.
Af en toe schikken.
Af en toe van rol wisselen.
En dat allemaal in harmonie.
Fijner, volmaakter en perfecter kan het niet.
Zolang ik dat maar niet nastreef, komt het goed.
Dank je mooie droom.
Dank je mooie natuur.

(Hans)
De vroege wat latere jeugd.
Vrienden betoveren met jou verhalen!
Nog eens niet in staat een seconde te falen.
Niet langer nog bang en niet langer verlegen.
En kom jij maar op- stop met wikken en wegen.
Vertrouw op jezelf en dan komt het wel goed.
Dan doe je gewoon heel precies zo het moet.
Doe vaders bezwaren als onrecht ervaren
en ook nog zijn wijsheid tot onzin verklaren