hansvanderlijke.nl

Reisverslag Gotland.

Een beetje als ‘de aanhouder wint’.

Na veel oefenen is het gelukt om dit reisverslag/boek in wording te maken met Indesign.
De vorige boeken heb ik helemaal in Word gemaakt en dat viel niet mee!
De cursusleider Indesign had er zeer veel waardering voor maar
ik werd er compleet gestoord van.
Vandaar een programma geleerd dat er voor bedoeld is.
Ook daar werd ik af en toe compleet gestoord van maar
ik ben trots op het resultaat.
Nu wachten op de eerste proefdruk en dan
corrigeren – corrigeren – corrigeren.