hansvanderlijke.nl

De zee, het duin, het strand
Leegte op zonnige dagen
Leegte in mijn hoofd
Rust

Rust om details te zien
Spiegeling, zon, schaduw
Belletjes in de branding
Aandacht

Palen als wachters
Bewakers van eb en vloed
in een bewegende omgeving
Geduld

Schelpen in het zand
Van ver een eenheid
Van dichtbij verschillend
Eigenheid

Meanderende geulen, geultjes
Ontstaan door eb en vloed
Elk moment van de dag anders
Verandering

Sporen van golven
Vastgelegd voor zolang het duurt
Ik neem ze mee voor altijd
Herinnering

Meeuwen beneden het duin
Een grote familie, ouders, kinderen
Op afstand vredig bij elkaar
Acceptatie

Water, schuim, ruis
Van brekende golven
Een altijd durend spel
Eeuwigheid

Schelpen in het zand
Eerder al gezien
En toch niet
Herhaling

Wittig schuim
Schelpen verstopt
In een moment gevangen
Zichtbaar