hansvanderlijke.nl

Zoals de meeste mensen van een bepaalde leeftijd weten, is het een komen en gaan.
Zowel van familie (nu even niet) als van de kwalen en kwaaltjes (nu even wel).
De vraag die zich dan aandient is: wachten tot het vanzelf over gaat of
is dit iets wat niet vanzelf over gaat.
Het duurt dan ook altijd lang voor je actie onderneemt
want de meeste kwalen zijn vaag.
Ook na googlen en raadplegen van de thuisarts.nl geeft vaak geen opheldering.
Het probleem wordt alleen maar problematischer en een oplossing lijkt steeds verder weg.
Het googlen geeft wel enige soelaas want alles wat je volgens internet kunt hebben,
wil je niet hebben, dus wacht je nog maar even af.
Internet lijkt daarin precies op een bijsluiter, die moet je ook niet lezen.
Je overlegt nog even weer met elkaar en met die en met die.
En uiteindelijk is het de meeste keren dan wel over.
En als dat niet zo is, ja dan wordt het rondje huisarts, apotheek en
meestal zit je weken vast aan medicatie, behandeling of zoiets.
Tot het ook dan niet over gaat en alles weer van voren af aan begint.
Op dit moment zitten we weer in een google-stadium.
Daaruit blijkt dat de voorgeschreven middel(tjes) lang niet altijd effectief zijn en
je ook kunt wachten tot het vanzelf over gaat.
OK.
Doen we.
Let op: dit is geen medisch advies…