hansvanderlijke.nl

We moeten toch maar iets vroeger opstaan, zei ik.
Als je er vroeg bij bent duurt de dag langer en kun je meer doen.
En wat is dan een goede tijd.
Nu ben ik vaak vroeg wakker maar omdat ik niet weg hoef,
lig ik nog wat te denken en te lezen en te wachten tot mijn lief
ook wakker is.
De geluiden die van buiten de slaapkamer binnen komen
worden ook wat duidelijker, helemaal nu ze vlakbij aan het
bouwen zijn.
Ik denk dan aan de bouwers, waar ze vandaan moeten komen,
hoe vroeg ze zijn opgestaan en dat het misschien voor hen niet
meevalt om op de maandagochtend weer te beginnen.
En dan ook te weten dat de omgeving nog in rust is.
En dat jij dan die rust verstoort.
Misschien is dat laatste trouwens wel een beetje genoegdoening.
Ik wakker en werken – jij ook wakker.
Maar goed, wij moeten er dus ook wat vroeger uit omdat
de dag dan langer duurt.
Alleen valt dat niet mee.
De eerste ochtend van mijn goede voornemen
werden we ’s nachts gebeld door onze dochter.
De bevalling was begonnen en of wij konden komen
om Twan op te vangen. Klaarwakker dus en inderdaad een lange dag.
Twan mee naar huis en hij zou een nachtje blijven.
Dus de tweede dag van mijn voornemen was Twan hier
en dan is het zes uur en huppakee de dag begint.
De derde ochtend ‘versliep’ ik mij en werd ik om kwart
voor acht wakker, een beetje verdwaasd omdat de ochtend al
was begonnen zonder mij.
De vierde ochtend had ik even geen puf om een wekker te zetten
want ik moest even bijkomen van alle emotie die een pasgeborene
met zich mee brengt.
Toen was het weekend.
En daarna de maandag.
Niks niet om zes uur wakker maar het was half acht.
Dat is voor mij mega laat.
En wat blijkt?
De dagen duren lang genoeg en ik kan genoeg doen op een dag.
Dus voor de komende tijd zie ik wel wanneer ik wakker ben.

(Hans)
Laat kraaien die haan.
………………..
Wanneer hier buiten
de vogeltjes fluiten
is het dan tijd voor
het komen en gaan?
Nee- als het rommelt
en tikt op de ruiten
is het de tijd voor een
uur overslaan.
Is het zelfs tijd om mijn
oogjes te sluiten.
Laat het daar buiten
nog maar even staan.
Eventjes nog maar
niet zo uit de kluiten.
Laat nog naar eventjes
kraaien die haan.