hansvanderlijke.nl

Ik las ergens dat er weinig belangstelling is voor Groningse Start-ups.
En ook dat Startups meestal jonge mensen (ondernemers) zijn.
Een Startup kan ook nog een bedrijf zijn dat begint, meestal met iets nieuws.
Voor mij heeft het ook nog een andere betekenis.
Mijn lief is in mijn ogen een Startup.
Na een (te) lange pauze is hij weer begonnen met zijn muziek en zang.
Muziek en zang gaan weer door het huis.
Het is weer genieten van de teksten.
Soms van lang geleden en toch nog steeds actueel.
En dat terwijl er een tijd geleden de overweging was om er nu maar eens mee op te houden.
En nu een reden om dat niet te doen want er komen toch vragen binnen.
En vragen vragen erom om beantwoord te worden.
Dus de gitaar die werkloos aan de muur hing, heeft weer wat te doen.
Mijn lief ook.
En ik ook.
Want waar hij gaat, ga ik mee.
En als hij zingt, gaan mijn gedachten naar het gezongen woord.
Woorden die gevoelens vertegenwoordigen.
Ideeën, gedachten, idealen, onvermogen, berusting, inzicht en doorzicht.
Verleden, heden en toekomst komen samen.
En samen komen we nog eens ergens.
Daar waar ook anderen muziek maken.
Teksten brengen.
Publiek dat luistert.
Dat laat merken wat ze er van vinden.
Vooral de kleine setting, niet te groot, niet teveel mensen.
Wel waardering, gesprekken, contacten.
Een voorrecht om hiervan getuige te mogen zijn.
Een teken van leven ook.
We zijn er nog.
De eerste bloemen kregen we ook weer.
Die staan campingproof te pronken in de koffie-thermos.
Speciale dank aan Linde en Bert.

(Hans)
Sing- swing.
Kom weer in de kring.
Kring om in te schuilen.
Lachen- zingen- huilen.

Sing- swing.
Life is on the wing
voor die willen delen
dansen zingen spelen