hansvanderlijke.nl

Elk jaar bedenken we een thema.
Voor 2021 is dat het jaar van de poëzie

Bewust zijn van dat er meer is dan
praktische zaken regelen.
Bewust zijn van wat je
zie hoort, voelt, denkt.
Bewust zijn van wat je wilt naast de
dagelijkse verplichtingen.

Schrijf! Dicht! Lees! Fotografeer! Teken!
Leer! Denk! Leef!

Schrijft… Dicht… Lees… Fotografeer…
Teken… Leer… Denk… Leef…

 

Met de mooie aanvulling van Hans:
Doe holst mie bie t bain en ik hol die bie t bain
Ien t inne en ook nog op de kop
Hou t wieder gait zel we vanzulf wel weer zain
Wie geevm t nog laange nait op