hansvanderlijke.nl

Ik heb liestjes ien mien kop
Op rechte lienen schreevm
Dit mouten – dat willen
Mien hazzens kronkeln nait
Dij binnen op n ander stoapeld

De lienen recht oet recht aan
Veur t Nije Joar
Geern wat minder liestjes
Wat minder mouten – wat minder willen
Mien hazzens kronkeln loaten