hansvanderlijke.nl

Bij een wandeling door Kampen zag ik dit opschrift op een huis.Een mooi pand trouwens, zoals er in Kampen veel mooie panden zijn.
Mooie straatjes en straten.
En natuurlijk het water dat door de stad heen loopt.
Een Hanzestad en dat is te zien.
Het opschrift snap ik niet helemaal en dat zoek ik thuis nog even na.

‘Als het God behaagt, beter benijd dan beklaagd’, was in de 17e eeuw een veel gebruikte spreuk. In Kampen zijn nog zeker twee panden met deze spreuk op de gevel. Men kan het lezen als een uiting van het geluk dat de bewoners op dat moment kenden. Maar het kan ook een poging zijn geluk door het aanbrengen van een spreuk of afbeelding af te dwingen.

Gelovig als ik ooit was, heb ik ook gebeden om van alles en nog wat.
Variërend van ‘ik wil graag een leuke jongen ontmoeten’ tot ‘laat ons huis niet overstromen’.
Ik was nog jong en gelovig.
Trouwens met beide genoemde zaken is het goed gekomen.
Later geloofde ik in ieder geval niet meer in een god die er voor zou zorgen dat het met alles en iedereen wel goed zou komen.
Daarvoor had ik al teveel weet van van alles en nog wat wat niet goed kwam.
Dus heb ik altijd wat moeite met uitspraken die er toe leiden dat er ergens iemand is die verantwoordelijk is voor van alles en nog wat.
Dus die spreuk houdt me wel even bezig want wat gebeurt er als het god niet behaagt?
En waarom en waarvoor zou dat dan moeten zijn.
En wat kun je er als gewone sterveling aan doen?
Hans heeft ergens in een tekst geschreven: … krigst van te veuren nait op schrift…
Daar kan ik me wel in vinden.

(Hans)
k Vraag vaak waarom
want ik ben soms te dom
en de waarheid die laat zich niet knijpen.
De bananen zijn krom
ook al vind ik dat stom
maar dat leert me nog niet te begrijpen.