hansvanderlijke.nl

Bij het teruglezen van sommige delen in mijn aantekeningen
lijkt het alsof er twee personen zijn die allebei aanspraak doen op
mijn naam.
Er is een Tinie die alles regelt, organiseert, plant, ideeën oppert,
deel uitvoert en deels uit laat voeren.
Dit is de vrolijke, werkzame, sociale, Tinie.
Mama Tinie, die van alles met en voor de kinderen doet en
die daar veel voldoening en plezier aan beleeft.
Maar de aantekeningen laten ook een hele andere kant zien.
Somber, neerslachtig, vinden dat de bezigheden zinloos zijn,
geen voldoening vinden, zoekend naar de zin, vooral van het leven.
Bijna elke positieve gedachte of uiting, kent ook een negatieve kant.
De keerzijde van mijzelf.
Alsof er de hele tijd iemand over mijn schouder meekeek en
beoordeelde en veroordeelde.
Ik zie door de tijd heen dat het lang geduurd heeft voor ik in de gaten
kreeg dat ik last had van mijn kritische, sceptische, perfectionistische kant.
Waarbij ik me dan af kan vragen vanwaar zo kritische enzo.
Blijkbaar had ik iets goed te maken.
Iets beter te doen dan ik deed.
Meestal ligt dat in het verleden opgesloten, of juist
niet opgesloten en komt het af en toe vrij.
En dat is niet vrij in de zin van vrijheid.
Hoewel als ik daar over na denk, kan het ook
bevrijdend zijn om die opgesloten kant, juist af en toe los te laten.
Misschien maakt me dat tot een geheel.
Is iets niet alleen maar altijd positief, leuk enzovoort.
Hoef ik niet altijd alles te regelen, plannen enzovoort.
Hoeven niet al mijn ideeën uitgevoerd te worden om een compleet mens te zijn.
Het is bevrijdend om niet altijd vrolijk, werkzaam en sociaal te zijn.
Hoewel dat laatste me veel moeite zou kosten.
Misschien ben ik geen twee Tinie’s maar gewoon Tinie.
Hoewel ik twee doopnamen heb en een roepnaam.
Daar kan het ook van komen.
De ene keer de ene naam, de andere keer, de andere
en samengevat ben ik mijn roepnaam.

(Hans)
Zoals een glijbaan je nou eenmaal zal doen glijden
is ook de keerzijde soms amper te vermijden.
Het is een lieve levenstocht hier voor ons beiden
waar je niet alle schapenkeutels kunt vermijden.