hansvanderlijke.nl

We kijken niet veel tv.
Dat wil zeggen we kijken niet naar allerlei programma’s op tv.
Niet omdat we geen interesse hebben voor
wat er allemaal in de wereld aan de hand is.
Daarin zijn we juist heel erg geïnteresseerd.
En daarover maken we ons af en toe ook veel zorgen.
En dringt de vraag zich op.
Is de wereld van nu onrustiger dan vroeger?
Ik heb de wereld altijd al als onrustig ervaren.
Maar dat kan ook meer over mij zeggen dan over de wereld.
Ik hou van rust, rechtvaardigheid, eerlijkheid, harmonie, consensus.
Van delen, van samen, van voor elkaar en met elkaar.
En zo zit de ‘wereld’ niet in elkaar.
Dus is het voor mij lastig om te beoordelen of het nu veel
onrustiger is in de wereld.
Er is in ieder geval veel onrust, onrechtvaardigheid, oneerlijkheid.
Er wordt niet genoeg gedeeld, samen naar oplossingen gezocht.
Er is niet genoeg voor elkaar en met elkaar.
Ik volg het nieuws vooral in de krant.
Daar neem ik de rust en de tijd voor.
Daar wordt niet elk artikel afgebroken om snel weer naar
een volgend artikel te gaan.
En wordt er wat dieper ingegaan op wat er aan de hand is.
Maar aan elke dag komt een eind.
En vanaf een uur of negen kijken we dan nog
een poosje naar een film of een serie.
Het liefst een serie want dat duurt wat langer.
Dan heb ik wat meer tijd om mij in te leven in de personages.
Soms voelen ze een beetje als familie.
Wat natuurlijk weer onzin is.
Maar toch.
Het gaat ook niet om de personen maar om wat ze meemaken.
Wat ze zeggen, waarom ze dat zeggen.
Soms wil ik ze even apart nemen en uit leggen wat
ze anders zouden kunnen doen.
Hoe ze dingen anders kunnen zeggen.
Niet zo onzeker hoeven te zijn.
Of wat eerder hun ongelijk toe te geven.
In onze taal zeggen we dan vaak ‘sorry’.
In het Deens is dat ‘entskyld’.
Dat vertaal ik als ‘verontschuldig mij’.
En dat vind ik een mooie uitdrukking.
Want daarmee beken je eerst schuld.
Als het goed is heb je dan ingezien dat je ergens schuld aan hebt (gehad).
En het kan dan heel fijn zijn dat de ander weet dat je dat erkent.
En dan is het ook makkelijker om de ander te vergeven.
Entskyld (voor het lange relaas van vandaag).

(Hans)
Wil mij vooral verontschulden.
Wil mijn aanwezigheid dulden.
Wil al mijn dagen vergulden.
Dan zal ik U prijzen en en hulde