hansvanderlijke.nl

Het verschil is maar één s-je maar de betekenis is heel verschillend.
Zo las ik iets over een komische lezing vorig jaar en kwam
ik er achter dat het een kosmische lezing was.
Ging niet door toen maar nu was het dan zover.
Het woordbeeld alleen al intrigeert mij of het nou om
komisch of kosmisch gaat, het lijkt geen Nederlands woord.
Dus toch even voor de zekerheid, daar hou ik van, de
schrijfwijze gecontroleerd.
En ook even de betekenis gelezen.
Die weet ik natuurlijk wel maar toch, als iets in mijn
beeld verschijnt, neem ik er notitie van.
Dat komische heeft een ouderwets aandoende omschrijving:
Blijspelachtig; en zoo: den lachlust opwekkend, hetzij opzettelijk, in den zin van geestig,
humoristisch; hetzij onopzettelijk, in den zin van: mal, dwaas. Het komische ontstaat
als iets, dat groote verwachting wekt, tot iets onbeduidends wordt.
Heerlijk om te lezen en het past zo goed bij het woord komisch.
Toch ook even kosmisch gezocht en die beschrijving is gewoon heel zakelijk:
De wereld, het heelal betreffende, beschouwd als een stelsel of geordend geheel.
Klinkt saai maar dat was de lezing niet.
We werden meegenomen op een reis door ruimte en tijd.
We keken naar beelden waarvan we niet kunnen bevatten van
hoe lang geleden die beelden zijn.
En dat wat we zien is niet het nu want het nu is ook allang weer
verleden tijd.
We reisden langs miljarden sterrenstelsel, langs knooppunten en
zwarte gaten, langs clusters en gasstromen die dan ook nog
allemaal met elkaar verbonden blijken te zijn.
Voor ons als leken stond er iemand deze hele materie uit
te leggen alsof het ging over een plattegrond van een stad.
Of over een doorsnede van de zenuwen en aders in je lichaam.
Waar ook het één met het ander verbonden is.
Ik voelde me een beetje een astronoom.
Verheven boven plattelander,
stedeling, Nederlander, Europeaan, Wereldburger.
Ik was even een Heelalbewoner.
En dat is dan wel een beetje komisch kosmisch.


(Hans)
De KOS was vroeger
total loss.
De Mos was niet zo
als de KOS.
Maar toen de KOS
zich weer herwon
kon ook de MOS zich
vinden.
Dit al geschiedde rondomrond
de velden bij Terlinden.