hansvanderlijke.nl

Het is ook het jaar van de online kadootjes.
En even afwachten of ze op tijd komen.
Of even afwachten of je thuis bent wanneer het gebracht wordt.
We bezoeken elkaar nog steeds heel weinig en het is nog net niet zo dat we zelf als pakketbezorger aan de slag gaan maar soms wil ik dat wel om er voor te zorgen dat het kadootje op tijd en op de juiste plek terecht komt.
Op sommige kadootjes moet je wachten.
Vanaf de bestelling tot de levering kan er wel 9 maanden tussen zitten.
Met een speling van 2 weken eerder of later.
Het lijkt wel een zwangerschap.
Daar gaat het hier ook over.
Naarmate de tijd vordert, neemt de spanning toe.
Van mijn eigen zwangerschappen weet ik nog dat ik de laatste weken alleen nog bezig was met het gegeven: als alles maar goed is.
Verhalen over andere zwangerschappen verdroeg ik niet.
Ik kon ook geen nieuws kijken en de meeste berichten in de kranten sloeg ik over.
Het feit dat binnen ons grote gezin alles goed was gegaan met de baby’s, was voor mij reden om te denken: zal je net zien dat bij mij…
Ik heb geluk gehad, alles ging goed.
Zo ben ik in gedachten veel bij mijn zwangere dochter en ik hoop dat we in de laatste weken nog een paar keer samen zullen zijn.
Om kleine kadootjes te maken voor de baby.
Babyprutsdingetjes.
Zoals de zee een ketting heeft gemaakt voor dit lieve schelpje.