hansvanderlijke.nl

Op sommige dagen gaan onze gesprekken niet verder dan instructies geven over het plaatsen van een stukje op facebook of op de website.
Ik ben de voor even de Helpende en probeer dit geduldig te doen.
Ook probeer ik de instructies eenvoudig en duidelijk te geven, dat is voor mij best moeilijk want ik hou van taal ofwel ik ben nogal talig aangelegd.
Maar goed het stukje moet geplaatst en het is goed dat iemand dat zelf kan vandaar…
Cursor op de plaats zetten – ja daar – dan backspace – dan shift/enter tegelijk en zie de regel staat op z’n plek.
Het resultaat wordt bewonderd door vele bewonderaars en dat doet goed.
Op andere dagen voeren we gesprekken die wat meer diepgang hebben, zoals over het donorregister.
Wil je donor worden – nou… nee.
Wil je een donororgaan ontvangen – nou… ja.
Dus nogmaals wil je donor worden … nou…ja dus maar.
Wil je dat nu vastleggen… nu al… ja nu al…
Of wil je dat je familie (kinderen) dat besluiten bij je overlijden … jeetje… nou nee.

Ik zou het liefste willen kunnen blijven leven
voor eeuwig en altijd.
Iedereen bewaren en omarmen
en dat altijd blijven doen
tot in de eeuwe- eeuwigheid.

Toch maar het donorregister ingevuld.
Ja ik wil…