hansvanderlijke.nl

De wind is gaan liggen nadat wij ook zijn gaan liggen
en nadat de schutting is gaan liggen.
Het is maar een schutting en we zagen hem wiebelen.
Bij een poging om hem te stutten voelde ik hoe
sterk de wind is.
We waren een hecht en echt team bij die poging,
we wisten precies wat we moesten doen en wie het
handigst is met wat.
Dat was voor ons het leuke.
Minder leuk zijn verhalen van mensen die echt schade hebben.
Vooral als die schade je huis binnenkomt in de vorm
van regen in de kamers en weg moeten zijn.
We vielen wel in slaap en ik droomde van schuttingen
die als vanzelf weer rechtop gingen staan.
Steviger dan ooit, stevig voor het hele alfabet aan stormen
die ons misschien nog boven het hoofd hangen.
Hoewel stormen natuurlijk niet hangen, die vliegen als
een storm voorbij.
Maar goed er is eerst weer rust voor ons dan want
het is niet eens onze schutting blijkt nu, dus we moeten
wachten tot er actie ondernomen wordt voor we weer beschut
achter de schutting kunnen zitten.
Gelukkig is het vaak ook geen weer om zelfs achter een schutting te zitten.
We wandelen dus ons rondje en al waait het nog steeds
en is het ook koud, toch voel je dat de zon al weer kracht heeft.
Als die zon nou eens bleef en de wind ging dan zou het
zomaar al een beetje voorjaar kunnen zijn.
Ik zag op de kalender dat we in 2021 op 20 februari met 14 graden
in het zonnetje buiten zaten te eten.
Het eendenpaartje heeft niet zo heel veel nodig.
Die genieten nu ook al van het zonnetje als een
echt en hecht team.

(Hans)
Wij hebben hier een bar klimaat
en onze tuin ligt in spagaat.
Is nu een kille groene plas.
Zompige soort van een moeras.
Voelen wij ons teneinde raad?
Welnee- wij weren ons kordaat!
Wij blijven bij de pinken
en zullen niet verdrinken!!