hansvanderlijke.nl

Niet elke kerk is elke dag open.
Dat vinden wij jammer want ook al zijn we niet gelovig, een kerk bezichtigen is altijd leuk.
Een stukje historie, een stukje over de mensen en de ideeën uit een voorbije tijd nemen we dan met ons mee.
Hoe kleiner de kerken, hoe mooier ik ze vind.
Ze sluiten voor mij beter aan bij het idee van samenkomst en even stil staan bij andere zaken.
Daar hoef je dan ook weer niet voor te geloven in een god.
In Deventer bezoeken we de grote kerk.
De deur staat nog open en al is het bijna tijd om te sluiten, we mogen nog wel naar binnen.
Deze kerk lijkt op een kathedraal.
Is in het verleden ook als kathedraal in gebruik geweest.
Hij is indrukwekkend, in zijn eigenheid ook mooi.
En het blijft ook erg knap hoe men in het verleden over vakmanschap beschikte om zulke
bouwwerken te maken.
Over hoeveel mensen er aan werkten, hoe die mensen leefden, wat ze verdienden en waar ze woonden, kan ik niets vinden.
Hans maakt de opmerking: ‘Hoe knap ook, het zou een ander doel waardig geweest zijn.
Met deze inspanning en kundigheid hadden heel veel mensen in die tijd
fatsoenlijk kunnen wonen.’
Dat is ook bezinning en we staan even stil bij de gewone mens in die tijd.
Mensen die arm waren, hard werkten en nog steeds niet genoeg hadden om van te leven, kindersterfte, kinderarbeid, gebrekkige huisvesting.
Dat alles is niet terug te vinden in de pracht en praal van vandaag.
Ook niet in de belangrijke graven en grafopschriften van notabelen die in de kerk liggen.
Een beetje treurig verlaten we de kerk.

(Hans)

Het was vaardig…..bewonderingswaardig.
Maar wat valt er nog meer van te zeggen?
Te zeggen en nog uit te leggen?
Het is beter de fouten van ’t heden
te erkennen en ook te ontleden.
Niet maar steeds weer die trap naar beneden.