hansvanderlijke.nl

Ik ben meestal wel in een nieuwsgierige bui.
Maar als ik dat zo schrijf dan is het net alsof er een
tegenstelling in zit.
Gierig naar nieuws dat kun je opvatten alsof je niet zoveel
nieuws tot je wil nemen.
Dus weet ik nu niet of ik als nieuwsgierig aagje
alles wil weten of dat ik niet zoveel van het nieuws wil weten.
Het begrip kun je opzoeken en dan komt er
weer van alles naar voren.
Daar was ik dan weer wel nieuwsgierig naar.
Kort gezegd: met Aagje liep het niet goed af maar
wij hebben er tot vandaag de dag een gezegde bij en
Aagje wordt allang niet meer met een hoofdletter geschreven.
Dat is dan weer omdat iedereen een nieuwsgierig aagje kan zijn,
ook mensen die geen Aagje heten.
Maar daar gaat het nu niet over.
Ik las in het krantje over aanvragen van vergunningen
in Appingedam dat er in een bepaalde omgeving
metigerende maatregelen worden onderzocht.
Dat wekte mijn nieuwsgierigheid want ik kende het
woord metigerend niet.
Het bestaat dus ook niet het zijn ‘mitigerende’ maatregelen.
En dat zijn dan maatregelen die negatieve effecten
moeten verminderen of wegnemen.
Dat wekt mijn nieuwsgierigheid nog meer.
Want wie bepaalt wat negatieve effecten zijn en welke
maatregelen effecten verminderen dan wel wegnemen.
Zo iets als heien vlakbij je huis waarbij alles trilt
en doet maar dat er toch wordt gezegd: we doen er alles
aan om de effecten te verminderen?
We zijn nog niet klaar in Appingedam.
Over niet al te lange tijd wordt er weer vlakbij geheid.
Ik hoop maar dat er dan stevige mitigerende
maatregelen worden genomen.
Als nieuwsgierig aagje hou ik de boel goed in de gaten.
…ondertussen zijn er nog altijd veel ergere zaken in de wereld aan de gang…

(Hans)
Maatregelingen.
Ik sta nu bij voorbaat
te dansen en springen
bij de resultaten van maatregelingen.
Vaak wordt dat een kwestie van duwen
en dringen
om nog boven water te blijven
en niet naar de afgrond te drijven.