hansvanderlijke.nl

Op de één of andere manier is het met mijn concentratie
slecht gesteld.
Naar mijn gevoel vlinder ik van de ene bloem naar de andere.
Ze zijn allemaal even mooi en aantrekkelijk maar
al vlinderend kom ik er achter dat niet iedere bloem
geeft wat ik er van verwacht.
Als ik dit gevoel wil vertalen naar mijn mensbeleven
dan denk ik aan de tijd dat ik me verdiepte in de filosofie
en het leren van latijn.
Ik kon daar helemaal in op gaan en dat is nu
helemaal verdwenen.
Dus als ik opzij kijk vanaf mijn plekje op de bank naar mijn
tafeltje met boeken, verbaas ik mij er over dat ik
er helemaal niet meer mee bezig ben en vraag ik
mij af hoe dat kan.
Ik denk dat het antwoord ligt in het gegeven dat er in
de coronatijd weinig afleiding was, de bezoekjes waren
niet of schaars, uitgaan was er niet bij en een paar dagen
van huis deden we ook niet.
Dus denk ik dat ik invulling van tijd zocht in het mij
verdiepen in filosofie en daaruit voortkomend het me
eigen maken van Latijnse woorden en filosofische begrippen.
De corona is niet voorbij maar dringt zich ook niet op.
We gaan en staan weer waar we willen.
We bezoeken en worden bezocht.
We trekken er op uit en we werken in de tuin.
Misschien dat de herfst- en wintertijd met hun donkerte
weer stimuleren tot inkeer en verdieping.
Misschien dat de lente en zomer zich meer lenen voor
vlinderen en fladderen.
Hoewel ik nog steeds elke ochtend van 9 tot 12 achter
mijn bureau en laptop zit te werken aan dat wat uit
mijzelf komt en niet uit boekjes.
Hoewel ik nooit weet welke invloed boeken hebben op
dat wat uit mijzelf komt.
Want wat is dat zelf?
Is dat een mengelmoes(je) van alles wat ik hoor, zie,
lees, voel, waarneem?
Is dat wat ik doe de uitkomst van al die zaken?
En is het dan zo dat ik mij in de ‘donkere’ tijd daarmee
voedt zoals de vlinder in de ‘lichte’ tijd zich voedt.
En is lezen en denken dan voor mij de nectar?
Zoiets ongeveer.
Dus filosofen, op naar de herfst en winter.
Het komt goed met ons.

(Hans)
Sofie!
Sofie doet aan filosofie.
Zoekt antwoord op: “Het zijn !”
De zin van: Wat- Waarom en Wie
zoekt zij in het Latijn.
En krijgt zij dat onder de knie
als heuse latinist…..
dan leert zij veel van ….wat en wie
en waar zij niets van wist.