hansvanderlijke.nl

Om gezond te blijven is het goed om genoeg te drinken.
Bij drinken stel ik me altijd iets anders voor dan water.
Je moet niet zoveel drinken betekent vaak: je drinkt teveel alcohol.
En ja dat is lang geleden.
Helemaal geen alcohol? Ja ook wel maar niet zoveel en ook niet elke dag.
Nu leef ik netjes, drink ik netjes, eet ik netjes, rook ik niet en beweeg voldoende.
Genoeg drinken is nu: thee, koffie en water.
Dat geldt ook voor mijn lief.
Alleen heeft hij wat meer moeite met al die niet alcoholische dranken.
Koffie: is zo weg.
Thee: blijft nog wel eens staan tot we toe zijn aan een nieuwe kop en hij snel
de oude, koude thee opdrinkt.
Water: lastig, blijft vaak staan al is het net zo helder als een heldere jenever.
Dus zet ik af en toe zijn weiger-water bij hem naast de computer en ik weet dat dit water
gedachteloos z’n weg zal vinden.
Was het jenever geweest dan zou het nooit weiger-jenever worden.
En zou ik z’n glas ook niet zo vol schenken en al helemaal niet naast de computer zetten waar
het gedachteloos z’n weg zou vinden.
Drank moet je van genieten.
Water is om op te schaatsen