hansvanderlijke.nl

Zoals de blog van gisteren nog weer eens een inkijkje in mijn verleden geeft,
zo zie ik ook de rode draad langzamerhand verschijnen in mijn aantekeningen.
Altijd de vraag aan mezelf stellen of ik het goede doe, het goede zeg,
het goede denk.
En daarbij dan nu de vraag en ja: Wat is goed en wie bepaald dat dan?
En is dat wat goed is voor mezelf ook het goede voor een ander?
En kun je leven door alleen maar het goede te doen?
Een podcast filosofie zegt daarover:
Goed is wanneer je handelingen de mate van geluk bevorderen en niet goed wanneer ze dat niet doen.
Maar daar kom ik lang niet mee uit.
Want ik heb best veel handelingen verricht die in hoge mate bijgedragen
hebben aan het bevorderen van geluk maar waardoor anderen er toch niet gelukkiger
van zijn geworden.
Ik zie het ook in de overtuiging van sommige heersende machten,
die bevorderen op hun manier ook het geluk van velen maar tegelijkertijd
storten ze anderen in het ongeluk.
Dus zo eenvoudig is het allemaal niet.
Nou beoogt de filosofie ook niet dat het eenvoudig moet zijn.
Het is al heel wat als je je bezig houdt met je afvragen waarom dit en
waarom dat.
Dat je blijft nadenken over hoe je in het leven staat.
Dat geeft mij ook weer heel veel rust.
Nadenken over hoe goed nadenken is.
Dat past wel bij mij.
Maar ik mis de frisse buitenlucht, de wandelingen die me door de cadans van de stappen
de balans in mijn hoofd brengen.
Niet voor niets zijn we zo gehecht aan de beweging.
Dat is weer het voordeel van ziek zijn:
de waardering die je heb als je je weer beter voelt.
Vandaag las ik een interview met een honderdjarige: ze wou er nog wel honderd bij.
Kijk en daar wordt ik weer vrolijk van.
Zoveel heb ik niet nodig om vrolijk van te worden.
(NB de foto is van 17-01-21, toen was sneeuw nog heel gewoon)

(Hans)
Vragen.
Filosofie- het houdt ons duchtig aan de praat.
Is het de vraag naar hoe je in het leven staat?
Om je moraal te vinden – er voor te betalen?
Om te voorkomen dat de duvel je komt halen?
Misschien om je moraal een beetje op te schalen?
Is het een zoektocht naar de ware waardigheid?
Is het de zoektocht naar een onvoldongen feit?
Waar ligt de scheiding ergens tussen goed en kwaad?
Wat is het goede-( Komt dat iedereen ten baat?)