hansvanderlijke.nl

Zoals ieder jaar breken wij ons hoofd over een jaar-thema.
De wat heftige beeldspraak is gelukkig geen thema.
Over het algemeen zijn wij rustig en doen de dingen die we graag doen.
Maar wat is belangrijk om het komende jaar af en toe te denken?
Is alles naar wens, vragen ze in het restaurant.
En dat is niet de plek om eens uitgebreid uit de doeken te doen wat
er allemaal wel naar wens is of is geweest en wat allemaal niet.
Daarvoor hebben de serveersters en obers het veel te druk.
Dus wandelden wij onze wandeling en spraken wij over een thema.
Zo kwamen we op: Het moet wel haalbaar zijn.
En dan bedoelen we: wat je ook graag wil, het moet wel een haalbaar zijn.
Zo willen we graag gezond blijven en daar kunnen we wel iets aan doen
maar niet alles.
We willen ook graag vrede en geluk voor iedereen en ook daar kunnen
we wel iets aan doen maar niet alles.
Bovendien moet een thema ook een beetje kort en krachtig zijn.
Duidelijk en haalbaar dus.
Zo kwamen we op: Delen en Spelen.
En delen is dan niet alleen geld en goederen maar
ook delen van gevoel, aandacht, liefde.
En omdat het best serieuze zaken zijn moeten we niet
vergeten om ook te (blijven) spelen.
En dat spelen kan met woorden, gedachten en ook even
gek doen, een dansje in de kamer op muziek van weleer.
En dat dansen gaat nog steeds, hoewel we deze keer
de pantoffels nog aan hadden.
En dat danst best moeilijk.
Dus als we de volgende keer gaan dansen doen we schoenen
aan… het moet wel haalbaar zijn.
Dus delen en spelen we er niet op los maar doseren we
dat in haalbare brokjes.
Het wordt vast een mooi 2023 en daar kunnen we zelf
wel iets aan doen maar niet alles

(Hans)
Wij braken het hoofd
weer eens over een schema.
Liefst over een thema
waar U in gelooft.
Iets om mee te spelen.
Iets om mee te delen.
Iets wat u kan helen
al voor het weer dooft.
Het liefst niet op sokjes
dat leidt slechts tot brokjes.
Geen klokjes dus waar u
mee gaar wordt gestoofd !