hansvanderlijke.nl

Ik las over iemand die de hele tijd melodieën hoort en daar
iets mee doet.
Iemand die denkt in melodieën en ‘praat’ met muziek.
Dus dacht ik: hoe denk ik?
En zo kwam ik uit op woorden, woorden en woorden.
Altijd taal in mijn hoofd.
Overal een ‘verhaal’ van maken.
Een zin vormen, woorden zoeken voor wat ik zie, hoor,
denk, ervaar.
Ik ben een woorddenker dacht ik.
En natuurlijk zocht ik dat ook weer uit.
En het blijkt uit de verschillende testjes dat ik beide ben
maar dat de woorden en de taal voor de beelden staan.
Dat ik beelden kan vormen als ik er woorden voor heb.
Nou dacht ik: daar heb ik geen woorden voor.
Maar dat is weer heel iets anders.
Ik zie het ook aan mijn dromen, hoewel ik in beelden droom
want anders zou ik denk ik de hele tijd slapend praten en
ik weet dat ik dat niet doe.
Ik droom in beelden maar het zijn geen vreemde beelden.
Het zijn beelden die zo echt zijn dat ik bij het
ontwaken soms even niet weet of ik droomde.
Heb ik in mijn droom geld uitgegeven (en dat komt nog al
eens voor) dan ben ik verbaasd dat ik het geld nog heb.
Hoewel de laatste jaren droom ik minder over echt geld
uitgeven want ik heb bijna geen echt geld meer bij me.
En gek genoeg heb ik in mijn dromen nog nooit gepind.
Er bestaan in de droomwereld geen pinautomaten of het
pinnen is nog nooit nodig geweest, in mijn dromen dan.
Een woorddenker dus, volgens internet minder goed in
het begrijpen van complexe situaties en dingen in het groter
geheel bekijken.
Misschien dat ik daarom last heb van de complexe wereld
en snap ik niet goed waarom dingen gebeuren die eigenlijk
helemaal niet moeten gebeuren?
En misschien klinkt het daarom als muziek in mijn oren als
ik denk aan vrede en medemenselijkheid
en aan een wereld voor ons allemaal.

(Hans)
Jawel- de wereld is complex.
Een engel blijkt soms toch een heks.
En vrede dwaalt weer af tot strijd
En niets wordt plots veelvuldigheid.
En laag groeit laag na laag omhoog.
En kleddernat wordt zomaar droog.
En vaak is men de richting kwijt
vanwege tegenstrijdigheid.
En als ellende wordt voorvoeld.